Własność: Botech Tomasz Borowski
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012
RAL:
Jedno przetloczenie RAL 1
Białe, brąz:
Jedno przetloczenie BB 1